Kadra

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądamy i dowiedzieć się więcej kliknij na wybrane imię i nazwisko

Agnieszka Olszewska 

(psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego)

 • Założycielka Centrum Diagnozy Terapii i Edukacji LILAVATI, Terapeuta i Nauczyciel w Centrum
 • prowadzi w Centrum zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, grupowe i indywidualne, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • zajmuje się terapią trudności w uczeniu się, nieprawidłowości neurorozwojowych u dzieci
 • diagnozą i terapią neuropsychologiczną,
 • treningami funkcji poznawczych,
 • nauką i terapią czytania, pisania i mowy, nauką i terapią osób z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • treningami sensomotorycznymi dla osób z trudnościami w uczeniu się i planowaniu ruchowym,
 • prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych w kryzysie (pomoc w rozpoznawaniu wzorca problemów życiowych, mapy zasobów, ukierunkowanie na pozytywne rozwiązanie kryzysu, zmiana nawyków kluczowych, zadania i cele życiowe itp.)
 • szkoli profesjonalistów w Polsce z Metody Warnkego, Sensomotoryki, Systemu RehaCom, Skali Leitera i innych szkoleń tematycznych
 • diagnozuje i opiniuje

Katarzyna Oszkinis-Golec

(logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego)

 • prowadzi w LILAVATI terapię indywidualną w zakresie:
  • wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji małego dziecka (diagnoza rozwoju, określanie stref szczególnego wsparcia itp.)
  • przygotowania dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
  • obserwacji i diagnozy pedagogicznej i logopedycznej;
  • terapii wad wymowy, opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy
  • konsultacji w zakresie problemów rozwoju dzieci szczególnie w wieku przedszkolnym